Algemeen > Verslag soosavonden
Verslag soosavonden
Sociëteit Noord-Beveland Jaarverslag 2014.

Het jaar begon met de start van de fotowedstrijd 2014, met als doel een aantal mooie foto’s te ontvangen, gemaakt op Noord-Beveland. Met een feestelijk glaasje bubbels werd het “startschot” gegeven op landgoed Rijckholt o.a. in aanwezigheid van Cas Donker, jurylid.
De eerste soosavond viel op 22 januari en in de gebruikelijke ontspannende sfeer waren “De Lijdende Heren” aanwezig om ons bij te praten over tal van politieke zaken, al dan niet op Noord-Beveland. De vier heren zijn alle inwoners van Kats en traden in het verleden op in café Baarends in Goes in het kader van O(m) D(en) P(otkachel). Het werd een hilarische avond, waarbij we ook nog het gebruikelijke glas hieven op het nieuwe jaar.
Op 26 maart besteedden we aandacht aan een aantal plannen dat voor de toekomstprijs was in gediend. Onze vraag : wat is er gerealiseerd ? Aan het woord kwamen : Robert Sandee ( preiteelt op water) : een succes ! Rob Bakker vertelde dat hij destijds een biologisch veldcentrum voor ogen had, maar dat het uiteindelijk een woongemeenschap voor ouderen is geworden. Peter Bakker heeft met een groep jongeren die niet dicht bij de arbeidsmarkt staan een Zeeuwse schuur gerealiseerd. Aly Wisse vertelde over het infocentrum agrarisch natuurbeheer en de opzet van de ruiterroutes die later in het jaar werkelijkheid zouden worden. Hendrik Jan Hofmann legde uit dat het museum in Colijnsplaat nog een lange weg te gaan heeft. Tot slot kwam Bianca Plune aan het woord die vertelde over het Ezelshuis dat inmiddels verplaatst is, maar zeker in een behoefte voorziet. Een gevarieerde avond met mensen die innovatief bezig zijn.
Op 28 mei trokken we weer naar Kats, maar nu naar het dorp zelf waar we o.l.v. Gerard van der Wal een rondleiding kregen die startte in het kerkje en via de school achter het oude gemeentehuis ( wie had dat daar verwacht?) en een korte rondwandeling eindigde in Galerie Kats, waar de koffie/thee klaar stond. Daar vertelde Gerard over het tot stand komen van zijn boek “Cats voor 1530” dat in de maand erna gepresenteerd zou worden. Een bijzonder boeiend verhaal! Jammer dat er zo weinig mensen aanwezig waren.
We hadden een extra avond georganiseerd in de Rozentuin, waar deze zomer een aantal kunstenaars hun werk hadden neergezet / gehangen. We werden op 25 juni rondgeleid door Chalotte van Regenmortel, voorzitter van de Ca Yac.Z (Contempary Art Young Artists) De kunstenaars waren uitgekozen door een deskundige jury. Te midden van de bloeiende rozen werden we geconfronteerd met diverse uitingen van kunst. Door de uitleg werd het begrijpelijk. Na de rondleiding genoten we nog van een consumptie in het restaurant. Na de zomer bleek dat de jury geen prijs kon uitreiken, het blijkt niet eenvoudig een kunstwerk te maken dat 3 maanden buiten moet staan.
Na de zomervakantie had de soosavond van 24 september als onderwerp de Oosterschelde : Nationaal Park, dijkversterkingen, zandhonger, voortbestaan van zandplaten. Het waren items die door Sophie van ‘t Westeinde, DB lid waterschap en Erik van Zanten van Rijkswaterstaat prima uitgelegd werden , aan de hand van beelden. De vele bezoekers waren tevreden !
De laatste soosavond van 2014 viel op 26 november. Als gastspreker was de nieuwe directeur van Roompot BV Jurgen van Cutzem uitgenodigd en was in een voorgesprek met hem besproken waarover het moest gaan : hoe kijkt een grote onderneming in de recreatie aan tegen kleinschalige initiatieven die op ons Eindeloos Eiland plaatsvinden en zijn er ziet hij verbindingen. Het bleek dat van Cutzem niet aanwezig kon zijn , wegens belangen in het buitenland. Zijn plaatsvervanger Jornt de Meurichy deed het prima, de discussie met de vele aanwezigen verliep geanimeerd.
In 2015 wordt onze website vernieuwd, de eerste stappen zijn daarvoor in 2014 gezet.
Het Breed Platform kwam zes maal bijeen op landgoed Rijckholt om avonden na te bespreken en voor te bereiden en over andere lopende zaken te discussiëren.
We waren tevens aanwezig bij het afscheid van burgemeester Hennie van Kooten in november. We hebben hem van harte bedankt voor alle keren dat hij aan tafel zat tijdens de Breed Platformvergaderingen en met goede suggesties kwam !
Het aantal donateurs liep terug dit jaar, helaas weten we de oorzaak niet : is het de andere avond, de plaats waar we samenkomen, leeftijd ?
Gelukkig steunen de gemeente Noord-Beveland en de provincie Zeeland ons Breed Platform financieel. Wij zijn ze daarvoor zeer erkentelijk !

Korte samenvatting van de soosavond op 28 januari 2015:
Spreker was Kees de Groot die zijn eigen visie op klimaatverandering uitlegde en onderbouwde met diverse onderzoeken. Het klimaat verandert voortdurend , de zeespiegel stijgt veel minder dan vroeger, nu 20 cm per eeuw en vroeger wel 150 cm. Vanuit een geologisch tijdsperspectief gezien is het gehalte CO2 historisch laag, tijdens de grote ijstijden was het gehalte 10x zo hoog. Grafieken laten zien dat de voorspelde CO2 toename absoluut niet wordt gehaald. Deze en nog veel meer bijzondere uitspraken maakten dat deze avond buitengewoon interessant was.


Korte samenvatting van de soosavond op 25 september:

Het Noord-Bevelandse Landschap: terugblikke en vooruut kieke. De volgende thema’s kwamen aan de orde:
1. Landschap: rust en ruimte moeten blijven, groene ruimte bij boerderijen uitbreiden, lusthoven maken, geen uitbreiding dorpen, wel inbreiding. Het landschap laten beheren door boeren Akkerranden dienen door gemeente gefinancierd te worden. Herstel oude kreken.
De structuur van het eiland behouden.

2. Boerderijen: geen grootschaligheid, kippen en varkens in de wei. Leegkomende schuren benutten voor wonen, jeugdherberg (backpackers), kunst, muziek. Schuren moeten behouden blijven. Letten op infrastructuur ( smalle wegen), ook voor niet gemotoriseerd verkeer. Natuurontwikkeling rond boerderijen. Aquacultuur stimuleren, evenals streekproducten.

3. Recreatie: geen grootschalige projecten meer. Geen hoogbouw. Bij de watersport de diversiteit benadrukken. Kanoroutes ontwikkelen. Dijkbebouwing in kleinschalige vorm (max. 10 woningen), ook voor permanente bewoning? Geen Florida, maar Rivièra bij Wissenkerke: kanaal naar Oosterschelde, met bebouwing in stijl. Buitensport uitbreiden, golfbaan met 18 holes. Restaurants op mooie viewpoints, bezoekerscentra. Buitendijkse fietsroutes. Entrees bij dorpen aantrekkelijker maken.

4. Energie: zonnepanelen op dijktalud aan de noordkant, richten op duurzaamheid, visserij behouden, wonen langs Valkreek Colijnsplaat in waterwoningen.

5. Geen grote bedrijventerreinen meer.
Op de kaart van Noord-Beveland zijn de diverse opmerkingen ingevuld: windmolens rond Kats, woonboten langs Valkreek en zuidkant tussen Geersdijk en Kamperland. Zonnepanelen (parkjes) aan noordkant en zuidwestpunt. Ruimte voor dijkwoningen, tussen Geersdijk en Kamperland.
  Druk artikel af Verstuur artikel

Bladeren door de artikelen