Algemeen > Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2018 Sociëteit Noord-Beveland

Het jaar 2018 begon met de bekendmaking van de Toekomstprijs op 24 januari. Aanvankelijk hadden we de gedachte de prijs al in november 2017 uit te reiken, maar aangezien de inzendingen niet zo vlot binnen kwamen is de termijn verlengd en zodoende kon de jury , bestaande uit burgemeester Delhez, Marie-Anne Tazelaar en Thijs van der Velde, de winnaar bekend maken van de vier ingezonden plannen. Zowel de prijs van de jury als die van het publiek ging naar Bianca van Duyn voor haar idee inzake een kunst en cultuurhuis op te richten. Naast Bianca van Duyn waren er plannen van Marten Klop ( waterpomp in elk dorp) , Bianca Plune ( dorpsboomgaarden met sociale functie) en Irma Bolijn ( zelf niet aanwezig i.v.m. vakantie) die een hondenspeelplaats als plan indiende.
Er waren 42 aanwezigen.

Op 28 maart was het onderwerp Duurzaamheid. Samen met EnergieK was deze avond opgezet. Het idee voor dit onderwerp ontstond al in de laatste maanden van 2017. Maar juist de dagen voor 28 maart stonden kranten bol van het feit dat de gaskraan dicht moet en dat cv ketels door warmtepompen worden vervangen. Dit maakte de belangstelling voor dit onderwerp groot ! 72 aanwezigen luisterden naar Pieter Baaijens en Dirk Lucas, die resp. de brede context en de maatregelen die je zelf kunt treffen voor bezuinigen op gas en elektra, toelichtten.

Onze “soosavond op locatie” vond plaats op 23 mei. We gingen naar “de Korenschoof “in Kamperland, het bedrijf waar Kees en Connie Steendijk
biologische akkerbouw bedrijven en een groot aantal geiten verzorgen, naast een boerderijwinkel. We werden gastvrij ontvangen en hoorden van Kees en Connie welke overwegingen hadden geleid tot het bedrijf zoals het nu wordt geëxploiteerd. Een rondleiding door de geitenschuur maakte de avond compleet. Er waren 24 mensen aanwezig.

Tijdens het Eindeloos Eiland Festival (EEF) in juni was de sociëteit aanwezig met de Dromenvangers ( idee voortgekomen uit een brainstorm tijdens een Breed Platform vergadering) De centrale vraag was : wat zou jij doen als je het voor het zeggen zou hebben op Noord-Beveland, hoe zou je het b.v. inrichten ?
Velen hebben deze vragen toen beantwoord.

Op 26 september was onze gastspreker Commissaris van de Koning in Zeeland , de drs. J.M.M. ( Han) Polman. Centraal stond het burgerinitiatief , dat op Noord-Beveland aardig is ingeburgerd ( de sociëteit, EnergieK, het winnende project van de toekomstprijs) De commissaris vertelde over diverse initiatieven, 37 bezoekers luisterden geboeid.
Onze soosavond van 28 november stond in het teken van het Dromenvangen op EEF. Diverse filmpjes van de interviews werden getoond en er volgden leuke discussies, mede doordat er een wethouder en raadsleden aanwezig waren. Rob Bakker had de filmpjes gemaakt en presenteerde deze avond. Naast ruimtelijke ordening kwamen ook gemeenschapszin, toerisme, zonnepanelen, veehouderij aan de orde. Er waren 33 bezoekers.

Op 18 december werd afscheid genomen van Hans en Sylvia Ventevogel, grondleggers van de sociëteit. Zij wonen inmiddels buiten Noord-Beveland en zijn gestopt met werken. Een gezellig etentje met de Breed Platformleden vormde een goed afscheid ! Tevens nam onze penningmeester Adriënne Vermin-van Liere deze avond afscheid van ons.

Het Breed Platform heeft geprobeerd jonge mensen aan tafel te krijgen om mee te denken over onderwerpen voor onze soosavonden, we verwachtten een frisse blik ! Twee dames zijn in september aangeschoven, maar lieten daarna weten toch niet voldoende tijd en/of interesse te hebben. We gaan door met zoeken.

Het aantal donateurs op 31 december 2018 was 87, ook dit jaar konden we diverse nieuwe donateurs inschrijven.
Dank zij hun bijdrage én de subsidie van de gemeente Noord-Beveland konden de diverse soosavonden financieel gezien goed georganiseerd worden.
  Druk artikel af Verstuur artikel

Bladeren door de artikelen