Nieuws > Antwoord van de dijkgraaf
Antwoord van de dijkgraaf
N.a.v. onze soosavond van september met dijkgraaf Poppelaars: Hieronder een antwoord op de vragen over de Stekeldijk : "Het heeft wat langer geduurd dan ik dacht, maar de Stekeldijk vergde enig uitzoekwerk. Voor de overige kwesties, zoals “riet in sloten”, is inmiddels door betrokkene contact opgenomen met onze medewerkers/bestuursleden.

Stekeldijk.
- De abelen aan de Stekeldijk, zijn oud maar van een goede kwaliteit. Die kunnen nog jaren mee. Er zijn dus geen plannen om deze bomen te rooien.
- Voor wat betreft de staat van onderhoud van deze weg, weten we uit gesprekken met landbouwers, dat men deze “slecht” vindt. En dat de dijk als smal (bredere landbouwvoertuigen) en gevaarlijk wordt ervaren. Reactie waterschap: Maar de Stekeldjik is onderdeel van de Landbouwroute Oost-West Noord-Beveland en is de sluiproute van Kamperland naar Kortgene. We hebben hier bermschade, dat regelmatig wordt gerepareerd. Doch dat is geen structurele oplossing. Een meer definitieve oplossing aanbrengen, is een forse investering. Dat doen we enkel in combinatie met groot onderhoud aan de asfaltverharding. En dat staat voor de komende jaren echter niet in onze planning. Voor wat betreft de hoge snelheden die ter hoogte van Plankendorp worden gemeten, hebben we de toegestane snelheid via een verkeersbesluit teruggebracht van 80 naar 60 km/uur. Doch schijnbaar houdt de weggebruiker zich hier niet aan (sluiproute).
Conclusie: Er zijn problemen, die niet eenvoudig en op korte termijn zijn op te lossen. Eerst als groot onderhoud aan het asfalt op de planning komt, kunnen we nadenken over aanvullende maatregelen (zoals bermversteviging).

Evenementen/route’s.
Het is thans onder bepaalde voorwaarden mogelijk, om geen vergunning meer te hoeven aanvragen bij het waterschap voor bepaalde “wielerrondes, toertochten en looprondes” op waterschapswegen. Deze Algemene Regels zijn over enkele maanden in te zien via www.overheid.nl en op de website van waterschap Scheldestromen".
  Druk artikel af Verstuur artikel

Bladeren door de artikelen