Jaarverslag 2018 Sociëteit Noord-Beveland

Het jaar 2018 begon met de bekendmaking van de Toekomstprijs op 24 januari. Aanvankelijk hadden we de gedachte de prijs al in november 2017 uit te reiken, maar aangezien de inzendingen niet zo vlot binnen kwamen is de termijn verlengd en zodoende kon de jury , bestaande uit burgemeester Delhez, Marie-Anne Tazelaar en Thijs van der Velde, de winnaar bekend maken van de vier ingezonden plannen. Zowel de prijs van de jury als die van het publiek ging naar Bianca van Duyn voor haar idee inzake een kunst en cultuurhuis op te richten. Naast Bianca van Duyn waren er plannen van Marten Klop ( waterpomp in elk dorp) , Bianca Plune ( dorpsboomgaarden met sociale functie) en Irma Bolijn ( zelf niet aanwezig i.v.m. vakantie) die een hondenspeelplaats als plan indiende.
Er waren 42 aanwezigen.

Op 28 maart was het onderwerp Duurzaamheid. Samen met EnergieK was deze avond opgezet. Het idee voor dit onderwerp ontstond al in de laatste maanden van 2017. Maar juist de dagen voor 28 maart stonden kranten bol van het feit dat de gaskraan dicht moet en dat cv ketels door warmtepompen worden vervangen. Dit maakte de belangstelling voor dit onderwerp groot ! 72 aanwezigen luisterden naar Pieter Baaijens en Dirk Lucas, die resp. de brede context en de maatregelen die je zelf kunt treffen voor bezuinigen op gas en elektra, toelichtten.

Onze “soosavond op locatie” vond plaats op 23 mei. We gingen naar “de Korenschoof “in Kamperland, het bedrijf waar Kees en Connie Steendijk
biologische akkerbouw bedrijven en een groot aantal geiten verzorgen, naast een boerderijwinkel. We werden gastvrij ontvangen en hoorden van Kees en Connie welke overwegingen hadden geleid tot het bedrijf zoals het nu wordt geëxploiteerd. Een rondleiding door de geitenschuur maakte de avond compleet. Er waren 24 mensen aanwezig.

Tijdens het Eindeloos Eiland Festival (EEF) in juni was de sociëteit aanwezig met de Dromenvangers ( idee voortgekomen uit een brainstorm tijdens een Breed Platform vergadering) De centrale vraag was : wat zou jij doen als je het voor het zeggen zou hebben op Noord-Beveland, hoe zou je het b.v. inrichten ?
Velen hebben deze vragen toen beantwoord.

Op 26 september was onze gastspreker Commissaris van de Koning in Zeeland , de drs. J.M.M. ( Han) Polman. Centraal stond het burgerinitiatief , dat op Noord-Beveland aardig is ingeburgerd ( de sociëteit, EnergieK, het winnende project van de toekomstprijs) De commissaris vertelde over diverse initiatieven, 37 bezoekers luisterden geboeid.
Onze soosavond van 28 november stond in het teken van het Dromenvangen op EEF. Diverse filmpjes van de interviews werden getoond en er volgden leuke discussies, mede doordat er een wethouder en raadsleden aanwezig waren. Rob Bakker had de filmpjes gemaakt en presenteerde deze avond. Naast ruimtelijke ordening kwamen ook gemeenschapszin, toerisme, zonnepanelen, veehouderij aan de orde. Er waren 33 bezoekers.

Op 18 december werd afscheid genomen van Hans en Sylvia Ventevogel, grondleggers van de sociëteit. Zij wonen inmiddels buiten Noord-Beveland en zijn gestopt met werken. Een gezellig etentje met de Breed Platformleden vormde een goed afscheid ! Tevens nam onze penningmeester Adriënne Vermin-van Liere deze avond afscheid van ons.

Het Breed Platform heeft geprobeerd jonge mensen aan tafel te krijgen om mee te denken over onderwerpen voor onze soosavonden, we verwachtten een frisse blik ! Twee dames zijn in september aangeschoven, maar lieten daarna weten toch niet voldoende tijd en/of interesse te hebben. We gaan door met zoeken.

Het aantal donateurs op 31 december 2018 was 87, ook dit jaar konden we diverse nieuwe donateurs inschrijven.
Dank zij hun bijdrage én de subsidie van de gemeente Noord-Beveland konden de diverse soosavonden financieel gezien goed georganiseerd worden.
  Druk artikel af Verstuur artikel

Op 23 mei bezochten we de Korenschoof in Kamperland. Dankzij het mooie weer werden we buiten in de tuin bij de winkel ontvangen. Kees vertelde over zijn beweegredenen om biologisch te gaan telen en over zijn besluit met melkgeiten te beginnen. Boven in de stal van de geiten hadden we een prachtig zicht op de stal en het melkgedeelte. Ook de jonge geitjes trokken de aandacht.
Een heel geslaagde avond ! Kees en Connie : BEDANKT

https://www.societeit-noord-beveland.n ... oads/img5b2254050c4ef.jpg
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingVanavond om 20.00 uur is er weer een bijeenkomst van Societeit Noord-Beveland over klimaatverandering en tevens is de uitreiking van de fotowedstrijd. In de Zeeuwse Rozentuin te Kats. Toegang gratis, komt allen.
  Druk artikel af Verstuur artikel


Het bestuur bestaat uit:

 Bert Sandee  Voorzitter
 Addie Dees-de Looff:
 Secretaris
 Aly Wisse-Maat:
 Penningmeester

Zij vormen met de volgende personen het Breed Platform, de denktank van de sociëteit die de onderwerpen en projecten bedenkt.

Josje de Koning, Rob Bakker, Hans Jager, en Dies Sinke (namens de gemeente). Dankzij onze donateurs en een bijdrage van de gemeente Noord-Beveland wordt ons werk mogelijk gemaakt.
  Druk artikel af Verstuur artikel

Fotowedstrijd in 2014

Op 30 december 2013 is het startschot voor de wedstrijd gegeven. Voor alle informatie kijk op https://www.facebook.com/noord.beveland.fotowedstrijd Foto’s inzenden kan via: fotowedstrijd2014@gmail.com
Inmiddels is het jaar 2014 voorbij en heeft een deskundige jury alle foto's beoordeeld. Op de soosavond van 28 januari zijn de prijswinnaars bekend gemaakt : 1e prijs Sonja van Obdeijn, 2e prijs Mariebelle Klop, 3e prijs Jan Kastelein, 4e prijs Marijke Tange en de publieksprijs ( meeste likes op de facbook ) gaat naar Arjo Nieuwkoop. Gefeliciteerd allemaal ! Zij mogen allemaal een workshop volgen
van Cas Donker , bestaande uit 5 bijeenkomsten.
Hier vindt u het juryrapport :Juryrapport Fotowedstrijd Noord-Beveland 2014
Een project van de Societeit Noord-Beveland.

Inleiding
De wedstrijd is begonnen met de volgende wervende tekst:
Met als titel: Noord- Beveland ons “eindeloos mooie eiland”

Weidse vergezichten, een wilde branding, opvliegende vogelzwermen, maar ook: spelende kinderen op het strand, ringrijden, of de brassband. Allemaal fotobeelden waar iedereen van kan genieten en die een beeld geven op ons eiland. En ons eiland is van de vaste bewoners, maar er zijn ook veel toeristen die zich heel erg verbonden voelen met Noord-Beveland.

Cas Donker heeft een prachtig professioneel fotoboek over Noord-Beveland gemaakt. Maar een verworvenheid van de nieuwe media is dat ook heel veel “snapshots” worden vastgelegd De bewoner van het eiland, de toerist, of de passant iedereen heeft een fototoestel op zijn telefoon en maakt daar foto’s mee.

Wat is nou leuker dan al deze snapshots bij elkaar brengen en de beste snapshots te verrassen met een prijs. Dit is een initiatief van de sociëteit van Noord-Beveland en er zijn 5 prijzen te verdienen nl een fantastische fotoworkshop bij Cas Donker.

Publiciteit
Er is een enorme respons gekomen met ruim 200 foto’s die via email, via de facebookpagina: https://www.facebook.com/noord.beveland.fotowedstrijd en de flickr pagina https://www.flickr.com/photos/127021929@N07/ zijn binnengekomen.
Het gele krantje van Noord-Beveland dat wordt uitgegeven door het Grafisch Bedrijf Goes http://www.gbgoes.nl/ heeft een enorme bijdrage geleverd door gedurende het jaar zo’n 15 keer een gratis advertentie te plaatsen met een van de deelnemende foto’s. Op deze plaats willen wij het Grafisch Bedrijf Goes hiervoor hartelijk danken.

Het precieze aantal inzendingen is moeilijk te tellen, omdat er veel Noord-Bevelanders geweest zijn die hun bijdrage direct op de tijdlijn van Facebook gezet hebben. Omdat wij ook de foto’s via email op facebook, Twitter en Flickr geplaatst hebben is er weleens een dubbeltelling geweest. En komen we met een conservatieve schatting op 200.
De fotoliefhebbers van Noord-Beveland hebben zich uitgebreid laten horen en je merkt ook dat iedereen genoten heeft van elkaars foto’s. Er zijn veel likes uitgedeeld. En daaruit is dus de publiekprijs gekozen

Het wedstrijdreglement
1. Ingezonden foto's hebben betrekking op Noord-Beveland en zijn in 2014 gemaakt.
2. De foto moet voorzien worden van een beschrijving en een plaatsaanduiding (liefst dichtstbijzijnde postcode of map locatie) en naam, adres, postcode en email van de maker van de foto
3. De inzender garandeert dat de eigendomsrechten van de foto hem of haar toebehoren en geeft toestemming voor publicatie van de foto door de sociëteit Noord Beveland op facebook, flickr en via twitter. Ook tijdens en na de wedstrijd blijven de eigendomsrechten aan de maker toebehoren.
  Druk artikel af Verstuur artikel

Sociëteit Noord-Beveland Jaarverslag 2014.

Het jaar begon met de start van de fotowedstrijd 2014, met als doel een aantal mooie foto’s te ontvangen, gemaakt op Noord-Beveland. Met een feestelijk glaasje bubbels werd het “startschot” gegeven op landgoed Rijckholt o.a. in aanwezigheid van Cas Donker, jurylid.
De eerste soosavond viel op 22 januari en in de gebruikelijke ontspannende sfeer waren “De Lijdende Heren” aanwezig om ons bij te praten over tal van politieke zaken, al dan niet op Noord-Beveland. De vier heren zijn alle inwoners van Kats en traden in het verleden op in café Baarends in Goes in het kader van O(m) D(en) P(otkachel). Het werd een hilarische avond, waarbij we ook nog het gebruikelijke glas hieven op het nieuwe jaar.
Op 26 maart besteedden we aandacht aan een aantal plannen dat voor de toekomstprijs was in gediend. Onze vraag : wat is er gerealiseerd ? Aan het woord kwamen : Robert Sandee ( preiteelt op water) : een succes ! Rob Bakker vertelde dat hij destijds een biologisch veldcentrum voor ogen had, maar dat het uiteindelijk een woongemeenschap voor ouderen is geworden. Peter Bakker heeft met een groep jongeren die niet dicht bij de arbeidsmarkt staan een Zeeuwse schuur gerealiseerd. Aly Wisse vertelde over het infocentrum agrarisch natuurbeheer en de opzet van de ruiterroutes die later in het jaar werkelijkheid zouden worden. Hendrik Jan Hofmann legde uit dat het museum in Colijnsplaat nog een lange weg te gaan heeft. Tot slot kwam Bianca Plune aan het woord die vertelde over het Ezelshuis dat inmiddels verplaatst is, maar zeker in een behoefte voorziet. Een gevarieerde avond met mensen die innovatief bezig zijn.
Op 28 mei trokken we weer naar Kats, maar nu naar het dorp zelf waar we o.l.v. Gerard van der Wal een rondleiding kregen die startte in het kerkje en via de school achter het oude gemeentehuis ( wie had dat daar verwacht?) en een korte rondwandeling eindigde in Galerie Kats, waar de koffie/thee klaar stond. Daar vertelde Gerard over het tot stand komen van zijn boek “Cats voor 1530” dat in de maand erna gepresenteerd zou worden. Een bijzonder boeiend verhaal! Jammer dat er zo weinig mensen aanwezig waren.
We hadden een extra avond georganiseerd in de Rozentuin, waar deze zomer een aantal kunstenaars hun werk hadden neergezet / gehangen. We werden op 25 juni rondgeleid door Chalotte van Regenmortel, voorzitter van de Ca Yac.Z (Contempary Art Young Artists) De kunstenaars waren uitgekozen door een deskundige jury. Te midden van de bloeiende rozen werden we geconfronteerd met diverse uitingen van kunst. Door de uitleg werd het begrijpelijk. Na de rondleiding genoten we nog van een consumptie in het restaurant. Na de zomer bleek dat de jury geen prijs kon uitreiken, het blijkt niet eenvoudig een kunstwerk te maken dat 3 maanden buiten moet staan.
Na de zomervakantie had de soosavond van 24 september als onderwerp de Oosterschelde : Nationaal Park, dijkversterkingen, zandhonger, voortbestaan van zandplaten. Het waren items die door Sophie van ‘t Westeinde, DB lid waterschap en Erik van Zanten van Rijkswaterstaat prima uitgelegd werden , aan de hand van beelden. De vele bezoekers waren tevreden !
De laatste soosavond van 2014 viel op 26 november. Als gastspreker was de nieuwe directeur van Roompot BV Jurgen van Cutzem uitgenodigd en was in een voorgesprek met hem besproken waarover het moest gaan : hoe kijkt een grote onderneming in de recreatie aan tegen kleinschalige initiatieven die op ons Eindeloos Eiland plaatsvinden en zijn er ziet hij verbindingen. Het bleek dat van Cutzem niet aanwezig kon zijn , wegens belangen in het buitenland. Zijn plaatsvervanger Jornt de Meurichy deed het prima, de discussie met de vele aanwezigen verliep geanimeerd.
In 2015 wordt onze website vernieuwd, de eerste stappen zijn daarvoor in 2014 gezet.
Het Breed Platform kwam zes maal bijeen op landgoed Rijckholt om avonden na te bespreken en voor te bereiden en over andere lopende zaken te discussiëren.
We waren tevens aanwezig bij het afscheid van burgemeester Hennie van Kooten in november. We hebben hem van harte bedankt voor alle keren dat hij aan tafel zat tijdens de Breed Platformvergaderingen en met goede suggesties kwam !
Het aantal donateurs liep terug dit jaar, helaas weten we de oorzaak niet : is het de andere avond, de plaats waar we samenkomen, leeftijd ?
Gelukkig steunen de gemeente Noord-Beveland en de provincie Zeeland ons Breed Platform financieel. Wij zijn ze daarvoor zeer erkentelijk !

Korte samenvatting van de soosavond op 28 januari 2015:
Spreker was Kees de Groot die zijn eigen visie op klimaatverandering uitlegde en onderbouwde met diverse onderzoeken. Het klimaat verandert voortdurend , de zeespiegel stijgt veel minder dan vroeger, nu 20 cm per eeuw en vroeger wel 150 cm. Vanuit een geologisch tijdsperspectief gezien is het gehalte CO2 historisch laag, tijdens de grote ijstijden was het gehalte 10x zo hoog. Grafieken laten zien dat de voorspelde CO2 toename absoluut niet wordt gehaald. Deze en nog veel meer bijzondere uitspraken maakten dat deze avond buitengewoon interessant was.


Korte samenvatting van de soosavond op 25 september:

Het Noord-Bevelandse Landschap: terugblikke en vooruut kieke. De volgende thema’s kwamen aan de orde:
1. Landschap: rust en ruimte moeten blijven, groene ruimte bij boerderijen uitbreiden, lusthoven maken, geen uitbreiding dorpen, wel inbreiding. Het landschap laten beheren door boeren Akkerranden dienen door gemeente gefinancierd te worden. Herstel oude kreken.
De structuur van het eiland behouden.

2. Boerderijen: geen grootschaligheid, kippen en varkens in de wei. Leegkomende schuren benutten voor wonen, jeugdherberg (backpackers), kunst, muziek. Schuren moeten behouden blijven. Letten op infrastructuur ( smalle wegen), ook voor niet gemotoriseerd verkeer. Natuurontwikkeling rond boerderijen. Aquacultuur stimuleren, evenals streekproducten.

3. Recreatie: geen grootschalige projecten meer. Geen hoogbouw. Bij de watersport de diversiteit benadrukken. Kanoroutes ontwikkelen. Dijkbebouwing in kleinschalige vorm (max. 10 woningen), ook voor permanente bewoning? Geen Florida, maar Rivièra bij Wissenkerke: kanaal naar Oosterschelde, met bebouwing in stijl. Buitensport uitbreiden, golfbaan met 18 holes. Restaurants op mooie viewpoints, bezoekerscentra. Buitendijkse fietsroutes. Entrees bij dorpen aantrekkelijker maken.

4. Energie: zonnepanelen op dijktalud aan de noordkant, richten op duurzaamheid, visserij behouden, wonen langs Valkreek Colijnsplaat in waterwoningen.

5. Geen grote bedrijventerreinen meer.
Op de kaart van Noord-Beveland zijn de diverse opmerkingen ingevuld: windmolens rond Kats, woonboten langs Valkreek en zuidkant tussen Geersdijk en Kamperland. Zonnepanelen (parkjes) aan noordkant en zuidwestpunt. Ruimte voor dijkwoningen, tussen Geersdijk en Kamperland.
  Druk artikel af Verstuur artikel