TOEKOMSTPRIJS
Toekomstprijs komt er weer aan !

Opnieuw schrijven we een toekomstprijs uit voor een idee, plan dat de leefbaarheid op Noord-Beveland ten goede komt of ons eiland mooier maakt. Nadere informatie volgt. Eind 2017 of begin 2018 volgt de uitslag.

Hier volgen de voorwaarden:
DE NOORD-BEVELAND TOEKOMSTPRIJS 2018

TE WINNEN:
1E PRIJS € 1.000,00
2E PRIJS € 250,00
3E PRIJS € 150,00
Publieksprijs € 350,00

Goed idee en/of een vernieuwend project ?
Doe dan mee aan de Noord-Bevelandse Toekomstprijs !

Iedereen kan deelnemen (individuelen, bedrijven en/of non-profit
organisaties) en iedereen kan winnen, als het idee of project maar
op ons eiland wordt uitgevoerd. Samenwerking en burgerinitiatieven scoren hoger.

CRITERIA VOOR DEELNAME

5 TOETSINGSCRITERIA BIJ DE SELECTIE EN WEGING:
• ECONOMISCHE WAARDE 2 PUNTEN
• ECOLOGISCHE WAARDE 2 PUNTEN
• INSPIRERENDE WAARDE 1 PUNT
• SOCIAAL-CULTURELE WAARDE 1 PUNT
• MATE VAN SAMENWERKING, BURGERINITIATIEF 4 PUNTEN

Het aanmeldingsformulier is aan te vragen via: info@societeit-noord-beveland.nl

De inzendingen dienen vóór 15 december 2017 via de e-mail of wetransfer gezonden te worden naar info@societeit-noord-beveland.nl
De onafhankelijke jury zal de uitslag bekend maken op de sociëteitsavond op woensdag 24 januari 2018.
Het project dat de publieksprijs wint wordt door de aanwezigen op deze sociëteitsavond gekozen.