Algemeen > TOEKOMSTPRIJS
TOEKOMSTPRIJS
Toekomstprijs komt er weer aan !

Opnieuw schrijven we een toekomstprijs uit voor een idee, plan dat de leefbaarheid op Noord-Beveland ten goede komt of ons eiland mooier maakt. Nadere informatie volgt. Eind 2017 of begin 2018 volgt de uitslag.

Hier volgen de voorwaarden:

DE NOORD-BEVELAND TOEKOMSTPRIJS 2018

TE WINNEN:
1E PRIJS € 1.000,00
2E PRIJS € 250,00
3E PRIJS € 150,00
Publieksprijs € 350,00

Goed idee en/of een vernieuwend project ?
Doe dan mee aan de Noord-Bevelandse Toekomstprijs !

Iedereen kan deelnemen (individuelen, bedrijven en/of non-profit
organisaties) en iedereen kan winnen, als het idee of project maar
op ons eiland wordt uitgevoerd. Samenwerking en burgerinitiatieven scoren hoger.

CRITERIA VOOR DEELNAME

5 TOETSINGSCRITERIA BIJ DE SELECTIE EN WEGING:
• ECONOMISCHE WAARDE 2 PUNTEN
• ECOLOGISCHE WAARDE 2 PUNTEN
• INSPIRERENDE WAARDE 1 PUNT
• SOCIAAL-CULTURELE WAARDE 1 PUNT
• MATE VAN SAMENWERKING, BURGERINITIATIEF 4 PUNTEN

Het aanmeldingsformulier is aan te vragen via: info@societeit-noord-beveland.nl

De inzendingen dienen vóór 15 december 2017 via de e-mail of wetransfer gezonden te worden naar info@societeit-noord-beveland.nl
De onafhankelijke jury zal de uitslag bekend maken op de sociëteitsavond op woensdag 24 januari 2018.
Het project dat de publieksprijs wint wordt door de aanwezigen op deze sociëteitsavond gekozen.
  Druk artikel af Verstuur artikel

Bladeren door de artikelen