Spreker was Kees de Groot die zijn eigen visie op klimaatverandering uitlegde en onderbouwde met diverse onderzoeken. Het klimaat verandert voortdurend , de zeespiegel stijgt veel minder dan vroeger, nu 20 cm per eeuw en vroeger wel 150 cm. Vanuit een geologisch tijdsperspectief gezien is het gehalte CO2 historisch laag, tijdens de grote ijstijden was het gehalte 10x zo hoog. Grafieken laten zien dat de voorspelde CO2 toename absoluut niet wordt gehaald. Deze en nog veel meer bijzondere uitspraken maakten dat deze avond buitengewoon interessant was.
  Druk artikel af Verstuur artikel

Het Noord-Bevelandse Landschap: terugblikke en vooruut kieke. De volgende thema’s kwamen aan de orde:
1. Landschap: rust en ruimte moeten blijven, groene ruimte bij boerderijen uitbreiden, lusthoven maken, geen uitbreiding dorpen, wel inbreiding. Het landschap laten beheren door boeren Akkerranden dienen door gemeente gefinancierd te worden. Herstel oude kreken.
De structuur van het eiland behouden.
  Druk artikel af Verstuur artikel